Vergelijk aanbiedingen

VLABEL neemt standpunten in rond hervorming verkooprechten

VLABEL neemt standpunten in rond hervorming verkooprechten

De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) blijft met de regelmaat van de klok nieuwe standpunten innemen, zo ook rond de hervorming van de verkooprechten. Om te weten of de oude dan wel nieuwe regeling van toepassing is, is het voor VLABEL cruciaal om de datum te kennen waarop de koopovereenkomst werd afgesloten. In een ander standpunt schept VLABEL duidelijkheid rond aankopen van onroerende goederen die niet uitsluitend voor de eigen huisvesting van de koper bestemd zijn.

Inwerkingtreding
Of de oude dan wel nieuwe regeling van het verkooprecht van toepassing is, hangt af van de datum waarop de koopovereenkomst werd gesloten. Voor VLABEL is het dan ook cruciaal deze datum te kennen.

Daarom wordt aan de notarissen gevraagd om in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2018 systematisch een fiscale verklaring in de notariële verkoopakte op te nemen waarin wordt bevestigd op welke datum de koopovereenkomst werd gesloten.

Bij gerede twijfel kan VLABEL bewijsstukken opvragen (bvb. de formele leningsaanvraag van de koper (ondertekend door de koper-lener en de financiële instelling), de datum waarop de notaris gestart is met de voorbereidende opzoekingen met het oog op het verlijden van de akte).

Voorwerp van de aankoop
Bij de aankoop van goederen die niet uitsluitend voor de eigen huisvesting van de koper(s) bestemd zijn, moet voor de toepassing van het verkooprecht de volgende redenering worden gevolgd:

– Het goed (met inbegrip van de normale aanhorigheden) is hoofdzakelijk bestemd voor de eigen huisvesting van de koper(s).
Hiermee verwijst men naar het geval waar het goed bijvoorbeeld een beroepsgedeelte bevat dat, in omvang of in waarde, volledig ondergeschikt is aan het woongedeelte. Andere voorbeelden zijn de verhuur van één kamer aan een derde of de aankoop van een woning en bijvoorbeeld een aparte garage die een aanhorigheid is van de woning. In dit geval is het niet toegelaten het goed voor de toepassing van het verkooprecht op te splitsen in verschillende gedeelten. Als voldaan is aan de voorwaarden, wordt het woningtarief toegepast op het volledige goed.

– Het goed is niet hoofdzakelijk bestemd voor de eigen huisvesting van de koper(s).
Hiermee verwijst men naar het geval waar het woongedeelte van het goed ondergeschikt is aan bijvoorbeeld het beroepsgedeelte of de aankoop van een goed met verschillende woongelegenheden, waarvan slecht één door de koper(s) zal worden gebruikt.

In dit geval moet het volgende onderscheid worden gemaakt:

 • Het goed is opsplitsbaar in de zin van art. 2.9.7.0.5 VCF: er mag een opsplitsing gebeuren. Het eigen woongedeelte kan genieten van het woningtarief als aan de voorwaarden is voldaan, het andere gedeelte valt onder de toepassing van het tarief van 10%.
 • Het goed is niet opsplitsbaar in de zin van art. 2.9.7.0.5 VCF: het goed voldoet niet aan de definitie van art. art. 1.1.0.0.2, 12de lid, 6° VCF zodat het woningtarief niet kan worden toegepast.

(Bron: Standpunt nr. 18030 en 18031 dd. 03.05.2018)

img

Olivier De Corte

Vastgoedmakelaar en zaakvoerder, lid van CIB-Vlaanderen

  Gerelateerde berichten

  De geïntegreerde woonbonus

  De FOD Financiën heeft onlangs via een circulaire extra toelichting gegeven rond de...

  Lees verder
  door Olivier De Corte

  Verkoop via e-mail

  Net voor het zomerreces viel er vorige week donderdag positief nieuws te rapen in de Kamer...

  Lees verder
  door Olivier De Corte

  Belgisch vastgoed ruim drie keer meer waard dan hele economie

  Het Belgisch vastgoed in handen van particulieren is zo’n 1.412 miljard euro waard, berekende...

  Lees verder
  door Olivier De Corte

  Word lid van de discussie

  Translate »