Prijsbereik: Van naar

Vergelijk aanbiedingen

De site van Belleville b.v.b.a. werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desalniettemin kan Belleville b.v.b.a. en haar informatieleveranciers niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen en/of fouten in de elektronische publicatie van www.belleville-realestate.be. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Belleville b.v.b.a., noch de fysieke of morele persoon (immobiliënagentschap) die ons de advertentie heeft doorgespeeld kunnen echter verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de fiche of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt.

Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De inhoud van deze site kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist.

Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,…) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met Belleville b.v.b.a..

Als vastgoedmakelaar zijn wij onderworpen aan de plichtenleer van het BIV, ons beroepsinstituut.
BIV, Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16/b te 1000 Brussel.

Meer informatie op: www.biv.be