Vergelijk aanbiedingen

Grond meer waard? Meer betalen!

Grond meer waard? Meer betalen!

Eigenaars die hun grond in waarde vermeerderd zien, zullen daarvoor voortaan een hogere vergoeding moeten betalen. De Codex-trein verhoogt de bedragen waarop de planbatenheffingen berekend worden.

De planbatenheffing is verschuldigd wanneer een stuk grond door een bestemmingswijziging (als gevolg van een ruimtelijke uitvoeringsplan of RUP) een nieuwe bestemming krijgt en daardoor meer waard wordt. Beste voorbeeld is een herbestemming van landbouwgrond of natuurgebied naar woongebied. Dat kan voor de eigenaar een lucratieve aangelegenheid zijn. Het perceel kan immers plots aangewend worden voor woningbouw. Vaak gaat dat gepaard met een zeer substantiële winst. Daar roomt de Vlaamse overheid via de planbatenheffing een stuk van af.

Betalen wanneer meerwaarde wordt verzilverd
De heffing is verschuldigd door diegene die op de datum van inwerkingtreding van het RUP eigenaar is van het perceel. Let wel, er bestaan een aantal vrijstellingen, bijvoorbeeld voor het geval waarin men onteigend wordt of wanneer de bestemmingswijziging slechts betrekking heeft op een klein deel (minder dan 25% of minder dan 200m² van de oppervlakte van het perceel).
De heffing moet wel pas betaald worden wanneer de meerwaarde effectief wordt verzilverd. Dat gebeurt met name wanneer men effectief gaat bouwen (verkrijgen van een bouw- of verkavelingsvergunning) of wanneer men de grond verkoopt.

Berekeningswijze
De berekeningswijze voor de planbatenheffing is enigszins apart. De Vlaamse fiscus heeft immers een tabel uitgevaardigd met daarin de geschatte meerwaarde per m² bij allerhande vormen van bestemmingswijziging. Die geschatte meerwaarde per m² moet men vermenigvuldigen met de oppervlakte van het perceel. Het is daarbij perfect mogelijk dat de herbestemming slechts betrekking heeft op een deel van het perceel dat de eigenaar bezit. In dat geval moet voor de berekening logischerwijs alleen naar dat deel gekeken worden.

Op deze totale geschatte meerwaarde zijn de volgende progressieve tarieven van toepassing:

Hoe beperkter de meerwaarde, hoe meer men dus kan genieten van de lagere tarieven voor de eerste schijven.

Herschatting van meerwaarden
De lijst met de geschatte meerwaarden moet om de vijf jaar worden herschat. De laatste keer gebeurde dat via de Codex-trein. De nieuwe tabel is van toepassing op ruimtelijke uitvoeringsplannen die sedert 30 december 2017 worden of zijn vastgesteld. De geschatte meerwaarden liggen daarbij in de meeste categorie significant hoger (soms tot meer dan het dubbele). Voor een wijziging van landbouw naar wonen is er bijvoorbeeld sprake van een toename met 36%.

Korting in geval van snelle betaling
Voor de planbatenheffing bestaat ook een regeling van bonificatie, die van toepassing is wanneer de belastingplichtige snel betaalt, ook al is er bijvoorbeeld nog geen sprake van een verkoop van de grond of van het verkrijgen van een bouw- of verkavelingsvergunning. In geval van dergelijke proactieve en snelle betaling kan de belastingplichtige genieten van een korting van 15%. Dat is bijvoorbeeld ook het geval indien de heffing wordt vereffend binnen het jaar na het ontvangen van een aanslagbiljet (dat wordt uitgestuurd naar aanleiding van het RUP).

Bron: Decreet van 8 december 2017 houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (BS 20 12 2017) (artikel 50)

img

Olivier De Corte

Vastgoedmakelaar en zaakvoerder, lid van CIB-Vlaanderen

  Gerelateerde berichten

  Verkoop via e-mail

  Net voor het zomerreces viel er vorige week donderdag positief nieuws te rapen in de Kamer...

  Lees verder
  door Olivier De Corte

  VLABEL neemt standpunten in rond hervorming verkooprechten

  De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) blijft met de regelmaat van de klok nieuwe standpunten...

  Lees verder
  door Olivier De Corte

  Registratiebelasting: weldra naar één tarief voor verkooprechten

  Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) wil naar één tarief gaan voor de...

  Lees verder
  door Olivier De Corte

  Word lid van de discussie

  Translate »