Prijsbereik: Van naar

Vergelijk aanbiedingen

Verkoop via e-mail

Verkoop via e-mail

Net voor het zomerreces viel er vorige week donderdag positief nieuws te rapen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Die heeft immers een wetwijziging goedgekeurd, die ervoor zorgt dat in de toekomst een verkoopovereenkomst betreffende een onroerend goed wel degelijk via digitale weg tot stand kan komen. De wijziging komt er op expliciete vraag van CIB […]

VLABEL neemt standpunten in rond hervorming verkooprechten

VLABEL neemt standpunten in rond hervorming verkooprechten

De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) blijft met de regelmaat van de klok nieuwe standpunten innemen, zo ook rond de hervorming van de verkooprechten. Om te weten of de oude dan wel nieuwe regeling van toepassing is, is het voor VLABEL cruciaal om de datum te kennen waarop de koopovereenkomst werd afgesloten. In een ander standpunt schept […]

Grond meer waard? Meer betalen!

Grond meer waard? Meer betalen!

Eigenaars die hun grond in waarde vermeerderd zien, zullen daarvoor voortaan een hogere vergoeding moeten betalen. De Codex-trein verhoogt de bedragen waarop de planbatenheffingen berekend worden. De planbatenheffing is verschuldigd wanneer een stuk grond door een bestemmingswijziging (als gevolg van een ruimtelijke uitvoeringsplan of RUP) een nieuwe bestemming krijgt en daardoor meer waard wordt. Beste […]

Registratiebelasting: weldra naar één tarief voor verkooprechten

Registratiebelasting: weldra naar één tarief voor verkooprechten

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) wil naar één tarief gaan voor de verkooprechten, een tarief dat niet meer afhankelijk is van het KI. Dat communiceerde hij afgelopen vrijdag. In het Vlaams regeerakkoord stond reeds een budgetneutrale vereenvoudiging van de verkooprechten op het programma. In Vlaanderen betaalt men standaard 10 procent op de aankoopsom […]


Translate »